Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Languages


Büyük Veri Endüstri Çalıştayı Sunumları

Prof. Berrin Yanıkoğlu, Açılış ve Makine Öğrenmesine Giriş
Dr. Birol Yüceoğlu, Veri Analitiği ile Karar Verme: Vaka Analizi
Dr. H. Sait Ölmez, Bilgisayarla Kestirimsel İstatistik
Prof. Yücel Saygın / Dr.İnanç Arın, Sosyal Medya/Metin Analizi Özelinde Akademi-Endüstri İşbirliği Deneyimleri
Dr. Emine Yılmaz, İngiltere'de Veri Bilimi ve Akademi-Endüstri İşbirligi Örnekleri