Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Optimizasyon ve Karar verme

Optimizasyon bir karar verme problemi için eniyi kararların belirlenmesine ilişkin sistematik yöntemleri içerir. Üzerinde durulan problem için anlamlı performans kriterlerinin ve dikkat edilmesi gereken kısıtların matematiksel olarak ifade edilerek formülasyonlarının geliştirilmesi optimizasyonun temelini oluşturur. Kararlar belirlenirken, mevcut kısıtları gözeterek eniyilik kriterine ilişkin bir amaç fonksiyonunun enküçüklenmesi veya enbüyüklenmesi söz konusudur.

Sınırlı kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp artan rekabet ortamında başarılı sonuçların elde edilebilmesi için optimizasyon tekniklerinin kullanılmasının önemi aşikardır ve bu nedenle de optimizasyonun çok çeşitli sektörde kullanılması kaçınılmazdır. Örneğin, havalimanı gelir yönetiminde bilet fiyatlarının, taşımacılık sektöründe rotaların, finans sektöründe yatırım portföylerinin, sağlık sektöründe hasta önceliklerine göre ameliyathane çizelgelerinin ve radyoterapi tedavi planlarının, üretim sektöründe ise envanter seviyelerinin ve iş çizelgelemelerinin belirlenmesi gibi konularda optimizasyon teknikleri yaygınca kullanılmaktadır.

Sabancı Üniversitesi'nde bu konuda hem Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, hem de Endüstri Mühendisliği programlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Desteklenen Projeler
  • 2012-2015 TÜBİTAK Kariyer Projesi (No: 111M543): “Afet Sonrası Müdahale Ağı Tasarımı Problemi için Rassal Programlama Modelleri”, N. Noyan.
İlgili Öğretim Üyeleri
İlker Birbil

Erasmus University Rotterdam Öğretim Üyesi


Araştırma Alanları

Optimizasyon, Makine Öğrenmesi


Kemal Kılıç

Öğretim Üyesi


Araştırma Alanları

Belirsizlik altında karar verme, buluşsal yöntemlerle eniyileme teknikleri, veri madenciliği, yapay zeka temelli karar destek sistemleri, biyoenformatik, inovasyon yönetimi


Güvenç Şahin

Öğretim Üyesi


Araştırma Alanları

Ulaşım ve dağıtım lojistiği, yer seçimi, çizelgeleme ve sıralama, ağ tasarımı, ekip ve personel planlama, sezgisel algoritmalar, karar destek sistemleri uygulamaları


Gizem Özbaygın

Öğretim Üyesi


Araştırma Alanları

Büyük ölçekli eniyileme, ulaşım ve lojistik, araç rotalama ve çizelgeleme, son mil ve aynı gün teslimat planlama, dinamik yolculuk paylaşımı, akıllı hareketlilik ve lojistik.