VERİM, veri bilimi konularında dünya çapında, çok disiplinli araştırmalar yapmak; firma ve kurumların veriden iş değeri üretmelerine yardımcı olmak; tüm paydaşlara veri bilimi konusunda bilgi birikimini aktararak, yeni araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak amaçlarıyla, 2016 yılında kuruldu. 

2014 yılında başlatılan  Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve 2020 eğitim öğretim yılında başlayacak Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile VERİM, veri bilimi ve analitiği konularının eğitim ve araştırma ayaklarını sağlayacak bir sinerji içinde birbirlerini desteklemektedir.