Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

AR-GE İşbirlikleri

Üniversite-endüstri işbirliğinin önündeki engelleri kaldırarak, üniversite ARGE desteğini ulaşılabilir kılmayı amaçlayan VERİM, bu doğrultuda firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına kısa süreli eğitim, danışmanlık, proje desteği sağlamaktadır. Bu sayede firmalar konunun uzmanı öğretim üyelerinden destek alırken, akademisyen ve öğrenciler de gerçek problemler üzerinde çalışma fırsatı bulurlar. Sabancı Üniversitesi'nin disiplinlerarası yapısı ve VERİM öğretim üyelerinin sıkı işbirlikleri sayesinde, disiplinlerarası veya çoklu disiplinli projelerin gerektirdiği destek, VERİM'de tek elden karşılık bulabilmektedir.

Başvuru ve Süreç: VERİM'den danışmanlık veya proje desteği almak isteyen firmalar ana sayfada Biz Kimiz başlığı altından ilgili öğretim üyelerimizi görebilir, daha detaylı bilgi almak için verim@sabanciuniv.edu adresine yazabilir. Sabancı Üniversitesi'nde veya uzaktan yapılan öngörüşmede, olası projeler arasından ARGE içeriği yüksek olan projeler ve olası destek türü, süresi ve konu ile ilgili öğretim üyeleri netleştirilir. Olası işbirliği modeli kararlaştırıldığında, firma ile veri mahremiyeti de dahil olmak üzere ARGE işbirliğinin çerçevesi ve şartları belirlenir. VERİM, konuya göre, kısa süreli (3-6 ay) çalışmalar da yapmaktadır. ARGE destekleri sadece proje bazında değil, örn. ARGE merkezlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ARGE yol haritası desteği şeklinde de olabilir.


Destek Seviyesi: ARGE işbirlikleri, firmanın Üniversite'den istediği katkı ve sorumluluğuna göre değişik seviyelerde seçilebilir:

  • PURE projelerinde, programa kabul edilen lisans öğrencileri, firmaların önerdiği problemler arasından birini seçerek, firma ile de yakın işbirliği ve konu ile ilgilenen öğretim üyesi ile çalışır. PURE projeleri hakkında daha fazla detayı linkte bulabilirsiniz.
  • Danışmanlıklarda, firma tarafındaki ekip konu üzerinde çalışırken, öğretim üyesi akademik bu ekibe akademik destek verir (konu üzerindeki son yöntemler, önerilen yaklaşımlar vb.). Ayrıca danışmanlıklarda bir Y. Lisans ya da Doktora öğrencisi de paralelde konu üzerinde tez çalışması yapabilir. Kısa süreli eğitimler de firmaya danışmanlık kapsamında verilmektedir.
  • Projelerde ise Üniversite tüm ARGE sorumluluğunu üstlenir (belirsizlikler de göz önüne alınarak). Firmalara genelde algoritma ve yöntemi anlatan sözde kod seviyesinde, gerektiğinde de sistem entegrasyonu seviyesinde destek verilir.

ARGE partnerlerimizden bazıları:

doğuş teknoloji   Turkcellmdpibtech

Başarsoft   geovision groupfibabankahavelsan