Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Languages


Vizyon

 Veri odaklı yaklaşımları geliştirmek, yaygınlaştırmak ve toplumsal refaha katkı sağlamak.