Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Languages


VERİM

Türkiye’de ve dünyada pek çok firma büyük veriden bilgi çıkartarak, süreçlerini, müşteri ilişkilerini vb. iyileştirmeye çalışmaktadır. Firmalardan kamu kesimine pek çok farklı kurum ve kuruluşta, verinin miktarı arttıkça veri analitiğinin de önemi anlaşılmaktadır. Ayrıca verinin artması ile birlikte, bilimsel araştırmalarda büyük veriyi kullanabilecek ve anlamlandırabilecek tekniklerin geliştirilmesi gitgide daha fazla önem kazanmaktadır ve bunlar özellikle Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri alanlarının araştırma konularını oluşturmaktadır.

VERİM'in kurulma gerekçesi, büyük veri madenciliği alanında hem ticari hem bilimsel alandaki ihtiyaçlara, disiplinler arası bir yaklaşım ile çözüm üretmek ve araştırma alanında da katkısı büyük olabilecek bilimsel araştırmalar yapmaktır.  VERİM sayesinde büyük veri ile ilgili konularda yapılan çalışmalar bir şemsiye altında toplanması; ve bu sayede farklı alanlardan araştırmacıların bu konuda yaptıkları çalışmaların daha kapsamlı olarak duyurulması ve işbirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.  VERİM veri analitiği ve büyük veri konularında seminer ve paylaşımlar ile ilgili kişilerin bilgilenmesine katkıda bulunacaktır.

VERİM, Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı ile birlikte, veri analitiği konusunun eğitim ve araştırma ayaklarını sağlayacak bir sinerji içinde olacaktır. Ayrıca altyapısı ve doktora sonrası araştırmacılar ve destek personelinin de katkısı ile, hem araştırmacılarımıza ve öğretim üyelerimize, hem de ilgili tüm programlardan lisans ve lisansüstü öğrencilerimize, büyük veri ile çalışma konusunda destek ve bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Sadece teorik bilgiyle kalmamış, günümüzün bilgisayar alanındaki en ileri teknolojilerini (paralel programlama, büyük veri alt yapısı, büyük veride analiz, yüksek başarımlı hesaplama)  kullanarak öğrenmiş öğrenciler ve araştırmacıların mesleğe çok daha iyi hazırlanacakları ve daha kolay iş bulacakları açıktır.