Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

VERİM

Türkiye’de ve dünyada pek çok firma büyük veriden bilgi çıkartarak, süreçlerini, müşteri ilişkilerini vb. iyileştirmeye çalışmaktadır. Firmalardan kamu kesimine pek çok farklı kurum ve kuruluşta, verinin miktarı arttıkça veri analitiğinin de önemi anlaşılmaktadır. Ayrıca verinin artması ile birlikte, bilimsel araştırmalarda büyük veriyi kullanabilecek ve anlamlandırabilecek tekniklerin geliştirilmesi gitgide daha fazla önem kazanmaktadır.

VERİM'in kurulma gerekçesi, veri bilimi alanında hem ticari hem bilimsel alandaki ihtiyaçlara, disiplinler arası bir yaklaşım ile çözüm üretmek ve araştırma alanında da katkısı büyük olabilecek bilimsel araştırmalar yapmaktır.  VERİM sayesinde büyük veri ile ilgili konularda yapılan çalışmalar bir şemsiye altında toplanması; ve bu sayede farklı alanlardan araştırmacıların bu konuda yaptıkları çalışmaların daha kapsamlı olarak duyurulması ve işbirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında VERİM, veri analitiği ve büyük veri konularında seminer ve paylaşımlar ile ilgili kişilerin bilgilenmesine katkıda bulunacaktır.

VERİM, Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve 2020 eğitim öğretim yılında başlatılan Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile birlikte, veri analitiği konusunun eğitim ve araştırma ayaklarını sağlayacak bir sinerji içinde olacaktır. Sadece teorik bilgiyle kalmamış, günümüzün bilgisayar alanındaki en ileri teknolojilerini (paralel programlama, büyük veri alt yapısı, büyük veride analiz, yapay zeka, makine öğrenmesi) gerçek problemler üzerinde pratik yaparak öğrenmiş öğrenciler ve araştırmacıların mesleğe çok daha iyi hazırlanacakları ve daha kolay iş bulacakları açıktır. Nitekim VERIM laboratuarlarında sürdürülen projelerde çalışan lisans öğrencilerin çoğunluğu yurtdışında olmak üzere neredeyse tamamı akademik çalışmalarına devam etmektedir.