Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Faaliyetler

Bilimsel Çalışmalar:

Veri analitiği konusunda bilimsel çalışmaların sürdürülmesi (var olan ve yeni alanlarda), ortak çalışmaların artırılması, akademik çıktıların eşgüdümlü olarak tanıtılması ve büyük projelere bir çerçeve organizasyon olarak girilmesi.

Endüstri ile İşbirliği:

Veri analitiği konusunda firmalarla yapılacak ortak projelerle endüstrinin ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek, Merkeze ve Üniversite’ye finansal kaynak yaratırken endüstrinin ihtiyaçlarından doğan problemleri yeni akademik çalışmalara önayak olacak problemler halinde sunmak.

Eğitim programları ve çalıştaylar:

Veri işleme, veri analitiği, büyük veri ile iş uygulamaları ve iş analitiği konularında teknik personel ve yönetici seviyelerinde eğitim programları ve çalıştaylar düzenlemek ve sunmak.

Lisans projeleri:

Projelerde lisans öğrencilerine yer vererek, onların bu alandaki teorik bilgilerini gerçek problemlerde kazanacakları deneyim ve pratik bilgilerle zenginleştirmek. 

Raporlar ve teknik bültenler:

Veri analitiği konusunda yeni gelişmeleri, güncel teknik analiz ve modelleme yöntemlerini, uygulama alanlarını, gelecekle ilgili tahminleri ve Türkiye ile ilgili mevcut sektörel durum, sorunlar ve beklentileri dönemsel raporlar halinde endüstriye ve diğer paydaşlara sunmak.