Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Languages


Biz Kimiz

Merkez Direktörü: Berrin Yanıkoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri:
H. Sait Ölmez, Yücel Saygın, Kamer Kaya

Danışma Kurulu:
Berrin Benli (Novusens), Tolga Durdu (Accelera), Mustafa Tikir (Google, USA), Selim Balcısoy, Güvenç Şahin, Kemal Kılıç, Nilay Noyan

VERİM Öğretim Üyeleri:

Çekirdek Öğretim Üyeleri

Direktör
Araştırma Alanı
Bilgisayarlı görme ve makine öğrenmesi: biyometrik, doküman tanıma, el yazısı tanıma
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Teorik ve nümerik hidrodinamik, deneysel hidrodinamik Lineer olmayan dalga mekaniğinde nümerik teknikler, dalga-türbülans etkileşimi veri iletişimi ve güvenlik, E-ticaret uygulamaları yat dizaynında hidrodinamik, yüksek süratli teknelerde sualtı dizaynı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Paralel algoritmalar, yüksek performanslı veri işleme, büyük veri analizi, kriptografi, biyoinformatik
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Aktif veri tabanları, veri madenciliği, veri madenciliğine karşı veri güveliği, veri ambarları, hareketli verilerin yönetimi
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Makine öğrenmesi,İşlemsel Biyoloji, Biyoenformatik
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bilgisayar grafikleri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, kültürel miras, veri görselleştirme
Öğretim Görevlisi
Araştırma Alanı
Öğretim Görevlisi
Araştırma Alanı
Yazılım mimarileri, kurumsal java uygulamaları, Java çerçeveleri, mobil programlama, NoSQL, Hadoop ile büyük veri işlenmesi
Erasmus University Rotterdam Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Ulaşım ve dağıtım lojistiği, yer seçimi, çizelgeleme ve sıralama, ağ tasarımı, ekip ve personel planlama, sezgisel algoritmalar, karar destek sistemleri uygulamaları
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Belirsizlik altında karar verme, buluşsal yöntemlerle eniyileme teknikleri, veri madenciliği, yapay zeka temelli karar destek sistemleri, biyoenformatik, inovasyon yönetimi
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Havayolu ekip çizelgeleme problemleri, makine çizelgeleme, kablosuz ağlarda eniyileme problemleri, lojistik, sayısal eniyileme.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Belirsizlik altında karar verme modelleri, rassal programlama, risk modellemesi, sürdürülebilir ulaşım, servis sistemleri için ağ tasarımı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Taşıma ve Lojistik Sistemleri, Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması, Araç Rotalama, Uygulamalı Eniyileme, Elektrikli Hareketlilik, Büyük Ölçekli Problemler için İleri Sezgisel Yaklaşımlar
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bayesci İstatistik, Monte Carlo yöntemleri
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Signal Processing, Machine Learning, Computer Vision and Computational Neuroscience

İlişkili Öğretim Üyeleri

İlişkili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bilgi ve iletişim güvenliği, telsiz ağ güvenliği, şifreleme, sertifika sistemleri ve açık anahtar altyapıları, elektronik ticaret güvenliği, bilgisayar ağları
İlişkili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Yazılım mühendisliği; yazılım kalite güvencesi; yazılım sınama; kombinatoryel etkileşim sınama; yanlış bulma, ayıklama ve sınıflandırma; çevrimiçi hata tahmini; yüksek konfigürasyonlu sistemler; yazılım güvenliği
İlişkili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Şifreleme ve iletişim güvenliği, bilgisayar aritmetiği, yüksek performanslı bigisayarlı hesaplama
İlişkili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Yapay zeka, bilgi gösterimi ve otomatik akıl yürütme, bilişsel robotik
İlişkili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Biçimsel metodlar; donanım/yazılım doğrulama; model kontrolü; sonlu durum makinalarına dayalı sınama yöntemleri
University of Surrey Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Makine öğrenmesi, derin öğrenme, topluluk öğrenmesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Araştırma Alanı
İlişkili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Cryptography and Security, Computer Architecture, High Performance Cryptography (hardware and software applications), Post-Quantum Cryptography, FPGA Design