Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Languages


Veri Mahremiyeti ve Güvenliği

Veri analitiği uygulamalarının birçoğu insanlar ve onlarla ilgili veriler üzerinde olduğu için mahremiyet ve güvenlik üzerinde durulması gereken bir konudur. Mahremiyet ve Güvenlik konuları aşağıdaki ana başlıklar altında ele alınmaktadır.

  • Veri Anonimleştirme: Verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda kişisel bilgiler ve hassas veri arasında bağın tekrar kurulması imkansız ya da çok zor olacak şekilde koparılması veri anonimleştirmesi olarak özetlenebilir.
  • Hassas Verileri Gözeten Analiz: Veri analitiği hassas veriler üzerinde olacaksa bunun bir yolu şifrelenmiş veriler üzerinde analiz yapabilmektir. Ya da hassas veriler üzerinde gürültü eklenerek sonuçlar döndürülür.

İlgili Öğretim Üyeleri: Albert Levi, Erkay Savaş, Yücel Saygın

Desteklenen Projeler:

  • 2015-2017 TÜBİTAK 1003 Projesi (No: 114​ ​E​ ​261): “Eğitimde Gizliliği Koruyan Veri Paylaşımı ve Analizi"​, Y. Saygın.
  • ​2006-2008 ​TÜBİTAK ​1001 ​Proje​si (No: 105 E 165): “​Gizliliği Koruyan Biyometrik Doğrulama Sistemleri", B. Yanıkoğlu